Des del primer any de la fundació de Tarpuna publiquem una memòria anual en la qual expliquem les principals activitats i fites assolides. En totes les memòries anuals valorem l’impacte des de la perspectiva social, ambiental i econòmica.

Consulta les memòries anuals aquí: