A Tarpuna entenem els projectes com un procés circular. Impulsem iniciatives vives on els resultats generats com la repercussió social i l’aprenentatge organitzatiu generen impacte a nivell extern i intern, a mitjà i llarg termini.

Treballem transversalment en 5 àmbits d’acció, que són l’agricultura social, la gestió participativa de residus, l’economia social, la innovació social (Tarpuna Lab) i l’educació. A través de l’acció planificada i tècnica, dissenyem projectes sostenibles per dur a terme canvis en la realitat social d’una comunitat.

Agricultura social

Creiem en l’agricultura com una eina amb un gran potencial educatiu, terapèutic i de cohesió social

Gestió participativa
de residus

impulsem i promovem la gestió participativa de residus creant circuits de gestió locals, participatius i sostenibles des del punt de vista ambiental i econòmic

Economia social

Posem al centre de l’economia el benestar de les persones, situant els recursos, la riquesa, la producció i el consum com a mers mitjans per assolir aquesta finalitat.

Tarpuna Lab

Treballem col·laborativament a través de dinàmiques participatives per a generar noves iniciatives sostenibles

Educació

Generem processos d’ensenyament i aprenentatge que portin cap a experiències autènticament transformadores

Vols estar al cas de tot el que ens portem entre mans?