Sembrar:

del ll. seminare, íd., der. de semen, -inis ‘llavor’

Escampar o plantar la llavor d’una planta en la terra preparada per a rebre-la, perquè hi neixi aquella planta.

Impulsem projectes locals per donar resposta a problemes globals aprofitant les possibilitats que ofereix la tecnologia en benefici del bé comú.

Desenvolupem iniciatives vives on els resultats generen impacte a nivell extern i intern, a mitjà i llarg termini. A través de l’acció planificada, tècnica i participativa, l’educació, l’acompanyament, i el treball en xarxa treballem per a generar canvis perdurables en l’espai i en el temps, creant noves formes de relació col·laborativa que estableixen aliances entre els actors i espais públics, privats i comunitaris.

 

Dissenyem projectes sostenibles per dur a terme canvis en la realitat social d’una comunitat treballant al voltant de 5 àmbits d’acció:

null

Agricultura social

Creiem en l’agricultura com una eina amb un gran potencial educatiu, terapèutic i de cohesió social

null

Gestió participativa de residus

Impulsem i promovem la gestió participativa de residus creant circuits de gestió locals, participatius i sostenibles des del punt de vista ambiental i econòmic

null

Economia social

Posem al centre de l’economia el benestar de les persones, situant els recursos, la riquesa, la producció i el consum com a mers mitjans per assolir aquesta finalitat.

null

Tarpuna Lab

Posem al centre de l’economia el benestar de les persones, situant els recursos, la riquesa, la producció i el consum com a mers mitjans per assolir aquesta finalitat.

null

Educació

Generem processos d’ensenyament i aprenentatge que portin cap a experiències autènticament transformadores

Serveis

Disseny de projectes
d’innovació social

Consultoria en disseny
d’horts urbans
i projectes participatius

Gestió de projectes,
dinamització i suport
a horts comunitaris
i/o municipals

Disseny i execució
d’activitats educatives
i formatives

Impartició
de tallers i cursos

Des del primer any de la fundació de Tarpuna publiquem una memòria anual en la qual expliquem les principals activitats i fites assolides. En totes les memòries anuals valorem l’impacte des de la perspectiva social, ambiental i econòmica.

Consulta les memòries anuals aquí: