Tarpuna incorpora la cultura de la transparència pròpia de les entitats cooperatives i de les entitats del tercer sector. Forma part de la nostra manera de ser mostrar a les persones sòcies, col·laboradors i amics de la cooperativa com estem treballant, tant en aspectes econòmics com també en impacte social.

En compliment de la llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern ens comprometem a la seva implementació per fomentar la participació i la col·laboració amb les entitats i persones amb les qui treballem.

A més Tarpuna és membre de la Xarxa d’Economia Social i Solidària de Catalunya i realitza cada any el balanç social en el qual mostrem altres aspectes més enllà dels econòmics, com la igualtat de gènere, la democràcia, la qualitat laboral i la Intercooperació.

 

 

Consulta els documents aquí: