Participa a la campanya per salvar la Granja Mas Casas de Cruïlles de la catastròfica pedregada de l’Empordà

El passat 30 d’agost una pedregada històrica a la zona de la Bisbal d’Empordà va malmetre les instal·lacions de la seva petita explotació agrícola i ramadera. Els sostres d’amiant del corral de les ovelles, del galliner i del paller que l’avi va posar quan va començar amb la granja familiar s’han de substituir completament per poder aixoplugar correctament els animals i el menjar de la granja.